+36 70 424 23 30 info@matrixoktatas.hu Kövess minket a legfrissebb hírekért!


Tűzvédelmi előadó

Képzési időtartam: 4-5 hónap

Gyakorlati képzés árát a képzési díj tartalmazza!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Képzés ára részletfizetéssel:
Képzés ára egyösszegű befizetéssel:
295.000 Ft
Vizsgadíj:

A szakma leírása

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvéde-‎lemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesít-‎ményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesí-‎téssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő. Feladatai körében ‎szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői dönté-‎seket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályok-‎kal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdál-‎kodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédel-‎mi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus ‎formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcso-‎latosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok meg-‎szüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel. ‎Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a ‎külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás ‎mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. ‎ Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a ‎tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése ‎érdekében.‎ ‎

Jelentkezz most!
Jelentkezz most!
Érdeklődj nálunk!
Üdvözlöm, Tünde vagyok!
Szeretettel várom hívását!
Képzési tanácsadó
06 70 424 23 30 (munkaidőn kívül is)
Üdvözlöm, Csilla vagyok!
Szeretettel várom hívását!
Képzési tanácsadó
06 70 603 82 78 (munkaidőn kívül is)