+36 70 424 23 30 info@matrixoktatas.hu Kövess minket a legfrissebb hírekért!

Adventi nyereményjáték 2021.11.22-2021.12.19. - Részvételi Szabályzat

Részvételi- és játékszabályzat

(Adventi nyereményjáték 2021.11.22-2021.12.19.)

 

  1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a MÁTRIX-OKTATÁSI Kft. (1192 Budapest, Kós Károly tér 4).

2.    A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos honlapján és Facebook oldalán keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2021.11.22-től 2021.12.19. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a 2021. évi adventi időszakban a MÁTRIX-OKTATÁSI Kft. által szervezett képzésre jelentkeznek.

3.4. A nyeremény sorsolására:

2021.11.22-2021.11.28-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.11.29. 11:00 órakor,

2021.11.29-2021.12.05-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.12.06. 11:00 órakor,

2021.12.06-2021.12.12-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.12.13. 11:00 órakor,

2021.12.13-2021.12.19-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.12.20. 11:00 órakor, kerül sor.

A sorsolás nyertesét a Szervező e-mailen kiértesíti. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, vagy a nyereményt nem kívánja átvenni, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt személyesen, a Szervező kirendeltségeinek egyikén veheti át. A nyeremény átvételével a Játékos elfogadja, hogy fénykép készül róla és azt a Szervező későbbiekben felhasználhatja honlapján és a közösségi oldalain.

4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021.11.22. 00:00

A Játék zárónapja: 2021.12.19. 23:59

5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja:

2021.11.22-2021.11.28-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.11.29. 11:00,

2021.11.29-2021.12.05-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.12.06. 11:00,

2021.12.06-2021.12.12-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.12.13. 11:00,

2021.12.13-2021.12.19-ig jelentkezők közül 1 fő sorsolása 2021.12.20. 11:00.

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: heti 1 db. Club Karos SPA 100.000.- Ft értékű üdülési utalvány.

 

További információ és foglalás KIZÁRÓLAG: 09:00-17:00-ig a +36-30/243-0225, foglalasspa@gmail.com

A 100.000.-Ft kedvezmény igénybevételének feltétele az első foglalás alkalmával a helyszínen további akciós ajánlat meghallgatása!

 

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további 2 pótnyertest sorsol ki.

6.4. A nyertes a nyereményt személyesen, a Szervező kirendeltségeinek egyikén, előre egyeztetett időpontban veheti át. A nyeremény átvételével a Játékos elfogadja, hogy fénykép készül róla és azt a Szervező későbbiekben felhasználhatja honlapján és a közösségi oldalain. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a MÁTRIX-OKTATÁSI Kft. hivatalos honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fentartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

9.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10.   Záró rendelkezések

10.1. Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősség kizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.